Skolefritidstilbudet er et frivillig fritids, pedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. – 4.trinn og så lang det er mulig, funksjonshemmede barn fra 5. – 7.trinn. Formålet med tilbudet er å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppen trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter. Les mer i "Rammeplan for skolefriitidsordningen i Vefsn kommune"