Skolefritidsordningen - SFO er en lovpålagt virksomhet som skal være en integrert del av den enkeltes skoles drift.

SFO er en viktig sosial arena for mange barn. Det forutsetter at alle i skolesamfunnet medvirker til at det utvikles et godt samarbeid mellom skole og SFO og de foresatte. Rektor er ansvarlig for helheten.

Skolefritidsordningen i Vefsn kommune drives etter gjeldende lov og forskrifter om skolefritidsordningen hjemlet i Opplæringsloven § 13-7, retningslinjer som er vedtatt i Vefsn kommunestyre og de krav som gjelder for godkjenning.

Skolefritidstilbudet er et frivillig fritids, pedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. – 4.trinn og så lang det er mulig, funksjonshemmede barn fra 5. – 7.trinn.

Formålet med tilbudet er å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppen trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter.

Søknadsfristen  til hovedopptaket er 20. februar.