Kontaktinformasjon

Telefon:   75 10 12 40
Avd.leder:  Eva Marie Sølberg
Telefon: 75 10 12 38
Mobil: 
eva.marie.solberg@vefsn.kommune.no