Kontaktinformasjon

Telefon SFO:   75 10 12 40
Avd.leder:  Eva Marie Sølberg 
Telefon: 917 02 869
eva.marie.solberg@vefsn.kommune.no