Kontaktinformasjon

Rektor Sissel Nilsskog Aufles: 991 22 903

SFO-base: 959 41 356