Basseng

Priser gjeldende fra 1.1.2022
 
Enkeltbilletter:

Barn 0-2 år Gratis

Barn kr 50.-

Ungdom/student/honnør kr 80.-

Voksen kr 100.-

Familiebillett kr 260.- (2 v + 3 b)

Årskort basseng:

Voksne kr 3190.-  (266.- pr mnd)

Honnør kr 2640.-  (220.- pr mnd)

Barn 3 - 14 år kr 1910.- (160.- pr mnd)

Ungdom 15 - 18 år kr 2530.- (211.- pr mnd)

Bassengkort familie, inntil 3 personer kr 6330.- (528.- pr mnd)

Bassengkort familie, mer enn 3 personer kr 7500.- (623.- pr mnd)

Bassengkortene gjelder for foreldre med egne barn.

Klippekort, 10 klipp:

Voksne kr 820.-

Honnør/ungdom kr 620.-

Barn kr 460.-

Treningssenter

Årskort ungdom, honnør og lavpris kr 204.- pr mnd eller kr 2450.- pr år

Årskort voksne kr 255.- pr mnd eller kr 3060.- pr år.

Enkeltbilletter: 120 kr for voksne. 80 kr for ungdom/honnør.

Squash

Årskort squash kr 1660.- eller kr 138.- pr mnd.

Baneleie kr 90.- pr 30 min.

Leie racket kr 20.-

Utleie

utleie 2022.PNG