Basseng

NB: Alle som har mottatt bostøtte i 2019 har muligheten til å få gratis adgangskort til bassengene for 2020.
Ta kontakt med boligkontoret hos Vefsn kommune for å motta ditt kort.
 
Priser gjeldende fra 1.1.2020
 
Enkeltbilletter:

Barn 0-2 år Gratis

Barn kr 50.-

Ungdom/student/honnør kr 75.-

Voksen kr 100.-

Familiebillett kr 250.- (2 v + 3 b)

Årskort basseng:

Voksne kr 3108.-  (259.- pr mnd)

Honnør kr 2580.-  (215.- pr mnd)

Barn 3 - 12 år kr 1860.- (155.- pr mnd)

Ungdom 13 - 18 år kr 2472.- (206.- pr mnd)

Bassengkort familie, inntil 3 personer kr 6180.- (515.- pr mnd)

Bassengkort familie, mer enn 3 personer kr 7320.- (610.- pr mnd)

Bassengkortene gjelder for foreldre med egne barn.

Klippekort, 10 klipp:

Voksne kr 800.-

Honnør/ungdom kr 600.-

Barn kr 450.-

Treningssenter

Årskort ungdom, honnør og lavpris kr 199.- pr mnd eller kr 2388.- pr år

Årskort voksne kr 249.- pr mnd eller kr 2988.- pr år.

Enkeltbilletter: 115 kr for voksne. 80 kr for ungdom/honnør.

Squash

Årskort squash kr 1620.- eller kr 135.- pr mnd.

Baneleie kr 90.- pr 30 min.

Leie racket kr 20.-

Utleie

Priser utleie kippermoen 2020