Basseng

Priser gjeldende fra 1.1.2023
 
Enkeltbilletter:

Barn 0-2 år Gratis

Barn kr 60.-

Ungdom/student/honnør kr 90.-

Voksen kr 110.-

Familiebillett kr 300.- (2 v + 3 b)

Årskort basseng:

Voksne kr 3310.-  (276.- pr mnd)

Honnør kr 2740.-  (228.- pr mnd)

Barn 3 - 14 år kr 1980.- (165.- pr mnd)

Ungdom 15 - 18 år kr 2630.- (219.- pr mnd)

Bassengkort familie, inntil 3 personer kr 6570.- (548.- pr mnd)

Bassengkort familie, mer enn 3 personer kr 7780.- (648.- pr mnd)

Bassengkortene gjelder for foreldre med egne barn.

Klippekort, 10 klipp:

Voksne kr 850.-

Honnør/ungdom kr 650.-

Barn kr 480.-

Treningssenter

Årskort ungdom, honnør og lavpris kr 212.- pr mnd eller kr 2540.- pr år

Årskort voksne kr 265.- pr mnd eller kr 3180.- pr år.

Månedskort faktura med 1 måneds oppsigelsestid 379,-

Enkeltbilletter: 130 kr for voksne. 90 kr for ungdom/honnør.

Squash

Årskort squash kr 1730,- eller kr 144,- pr mnd.
Månedskort squash 549,-

Baneleie kr 100,- pr 30 min.

Leie racket kr 20.-