Vefsn kommune tilbyr plass i skolefritidsordning som: 

1.-3. trinn:  

Hel plass: 13 timer eller mer pr uke. 12 timers gratis kjernetid trekkes fra sluttsummen.  

Halv plass: 12 timers gratis kjernetid.  

4. -7. trinn: 

Hel plass med 13 timer eller mer pr uke.  

Halv plass til og med 12 timer pr uke.  

I høst-, vinter- og sommerferier tilsvarer halv plass to dager i uken innenfor tidsrommet 09.00 – 15.00.