Skolefritidsordningen har i utgangspunktet åpent i 12 måneder pr. år med unntak av 5 dager som benyttes til kurs- og kompetanseutvikling for personalet. Disse 5 kursdagene samordnes med kurs- og planleggingsdager og fastsettes av kommunalsjef oppvekst hvert enkelt skoleår. 
 
Skolefritidsordningen har stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. 

I ferier kan skolefritidsordninger holdes stengt dersom det er et lite behov for plass. SFO-lederne kan da vurdere å organisere tilbudet ved en eller flere skoler, eller i samarbeid med barnehagen. 
 
Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. 3 ferieuker skal fortrinnsvis legges til skolens sommerferie, hvorav minst to av disse er sammenhengende. Personalets 5 kurs/planleggingsdager inngår som en del av barnets 4.ferieuke. 

Les mer i Rammeplan for SFO i Vefsn kommune

Les mer om skoleruta i Vefsn kommune