Hvordan tegne avtale om eFaktura og/eller Avtalegiro

eFaktura

Registrering av avtale skjer i nettbanken.
Ved registrering av eFaktura vil alle krav fra Vefsn Kommune komme på eFaktura.

eFakturareferanse er det samme som ditt kundenummer. 
Dette finner du på fakturaen, og er et 6-sifret tall som begynner på 2.

 

Avtalegiro

Avtalegiro kan opprettes i nettbanken, eller du kan ta kontakt med banken din for å få hjelp.

Bruk KID-nummer fra sist tilsendte faktura.

Det må opprettes en avtale for hvert type krav, f.eks. skolesektor, helse, husleie og kommunale avgifter.

Kontonummer for innbetataling til Vefsn Kommune: 4750.58.53888

Husk KID-nr. eller skriv kundenr. i meldingsfeltet.

Kippermoen idrettssenter

Skuddpremie på vilt

Torgplass

Utleie av lokaler og utstyr

Vaksinering

Egenandelen for influensavaksinering settes til kr. 175,-

Egenandelen for øvrige vaksinasjoner økes med 2,7%.