Kippermoen idrettssenter

Skuddpremie på vilt

Torgplass

Utleie av lokaler og utstyr

Vaksinering

Egenandelen for influensavaksinering settes til kr. 175,-

Egenandelen for øvrige vaksinasjoner økes med 2,7%.