Eksempler på tiltak:

  • Samtaler med elever
  • Samarbeid med heimen
  • Samarbeid med lærer og andre ressurspersoner på og utenfor skolen

Mål:

Bedre relasjoner, styrke sosial kompetanse, hindre negativ utvikling, påvirke moralsk utvikling, styrke selvbilde.

 

Miljøterapeut Caroline Øygård har eget kontor på Granmoen skole.

Telefon: 75101284 

Miljøterapeut er på skolen:

Mandag-fredag fra kl. 08.00 til 15.30