Kontaktinformasjon

E-post kippermoen.ungdomsskole@vefsn.kommune.no
Telefon  75 10 12 50
Adresse: Kippermovn. 40, 8661 Mosjøen

Rektor/enhetsleder (fra 1.2.21):  Frank Sparby tlf  75 10 12 52