Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer

Høring: Alfheimgata 37 - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

HØRING

 

ALFHEIMGATA 37 – UTBYGGINGSAVTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN

 

Juridisk fagavdeling har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vefsn kommune og Fosen Bygg AS,  om gjennomføring av reguleringsplanen for Alfheimgata 37. 

Avtalen regulerer fordeling av kostnader mellom kommunen og utbygger på nye vann- og avløpsledninger fra eiendommen og frem til Dolstadgata.

Detaljregulering for Austerbygdvegen 45 Mosjøen

Offentlig ettersyn:
Detaljregulering for Austerbygdvegen 45, Mosjøen


Planutvalget har i møte 29.9.2020 sak nr 53/20, vedtatt følgende:
I hht plan- og bygningslovens § 12 -10 vedtar Planutvalget å legge forslag til detaljregulering for Austerbygdvegen 45 ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for lavblokk med 6 boenheter med parkeringskjeller og tilhørende infrastruktur i etablert boligområde