Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer

Melding om planvedtak - Detaljregulering for Baustein

MELDING OM PLANVEDTAK PBL § 12-12
DETALJREGULERING FOR BAUSTEIN


Vefsn kommunestyre har i møte 27.05.2020, Sak: 41/20 vedtatt detaljregulering for Baustein Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av bystranda og tilrettelegging for utbygging av feltet

Offentlig ettersyn av planforslag- Detaljregulering for Tveråvegen

PLANSAKER
OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG -DETALJREGULERING FOR TVERÅVEGEN

Vefsn kommune har ved administrativt vedtak nr 89/20 den 15.06.2020, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Tveråvegen på offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendige forbedringer av veilinjen for å legge til rette for nødvendige transporter for utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk.