Frivilligpolitisk plattform skal være en overordnet strategi for samarbeid mellom alle frivillige lag og foreninger og Vefsn kommune. 

Last ned høringsdokument Frivilligpolitisk plattform Vefsn kommune. Det vil bli behandlet politisk i september 2021.

Vi ønsker at så mange som mulig kommer med innspill.

Frist for å komme med inspilll er 20. juni 2021.

Innspill sendes til Vefsn kommune på eDialog:  www.vefsn.kommune.no/edialog

For spørsmål, kontakt trude.haaland@vefsn.kommune.no eller 40092253