Målgruppe

Mennesker med sykdom og/eller redusert funksjonsnivå som bor i eget hjem.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret, tlf 75 10 10 00
Rådhuset 8657 Mosjøen
post@vefsn.kommune.no
Postboks 560 8651 Mosjøen