Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med oss helsestasjon.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. I løpet av 2018 vil Vefsn kommune jobbe med å innføre nytt helsestasjonsprogram etter anbefalinger fra helsedirektoratet.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Faste helseundersøkelser 0-5 år

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • 4 uker gruppe
 • 6 uker helsesykepleier og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesykepleier , vaksine
 • 4 måneder helsesykepleier 
 • 5 måneder helsesykepleier , vaksine
 • 6 måneder helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder helsesykepleier 
 • 10 måneder helsesykepleier 
 • 12 måneder helsesykepleier og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesykepleier , vaksine
 • 17-18 måneder helsesykepleier 
 • 2 år helsesykepleier og lege
 • 4 år helsesykepleier 

Ammeveiledning

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. 

Etter fødsel vil alle helsesøstre kunne tilby ammeveiledning.  Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene.

Barnevaksinasjonsprogrammmet

Info på Fhi.no om Barnevaksinasjonsprogrammet