Det er stor friluftslivsaktivitet i kommunen. Av arrangement har Fjelltrimmen stått løpet lengst og har vært et tilbud siden 1990-tallet. Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Fjelltrimmens venner, Helgeland Sparebank, Intersport Mosjøen og Vefsn kommune. Tilbudet aktiverer svært mange vefsninger i alle aldre og stimulerer til 10-12000 fjellturer i året.

Du finner kart til turmålene på nettportalen http://www.turkarthelgeland.no/fjelltrimmen-vefsn.5010040-234275.html . Du kan også laste ned appen Norgeskart friluftsliv. I menyen i appen ligger TellTUR. På TellTUR kan du registrere alle dine fjelltrimposter. Det ligger også mange andre flotte turmål i TellTUR. Turene registreres etterhvert som du går dem. 
Turloggen din overføres til arrangøren fortløpende, slik at turene du har gått er klare til krus- og premieutdelingen på nyåret. HUSK: i disse koronatider ønsker vi at alle registrer postene digitalt og/eller på eget skjema hjemme (skjema ligger hos Inter Sport Mosjøen i tillegg på Facebook på Fjelltrim Vefsn

TellTUR er friluftsrådene sitt digitale registreringssystem. Du må, i tillegg til å laste ned app'en, registrere deg på nett. Det enkleste er å finne nettsiden https://www.telltur.no/ og lage en bruker. Midt nede på siden finner du også tilgang til app både for Android og Apple.  Når du har en bruker, finner du konkurranser under ditt friluftsråd som er Helgeland friluftsråd. Der ligger Fjelltrimmen Vefsn 2020 som du må delta på for å registerer turene som fjelltrimturer.