Kommunen har i mange år arrangert Fjelltrim sammen med mange frivillige, både organisasjoner og enkeltpersoner, samt næringslivet. Det er med tungt hjerte vi har gjort et  administrativt vedtak om å trekke oss ut av dette tradisjonsrike samarbeidet, men vi har dessverre ikke menneskelige ressurser til å gjennomføre denne jobben.

Vi ser at det er mange som benytter tur- og nærmiljøet i Vefsn, og kommunen skal fortsette å legge til rette for et aktivt og attraktivt friluftsliv.

Hvorfor nå?
Arbeidet med fjelltrimmen har vært fordelt på flere ansatte i kommunen. I 2021 ble imidlertid to av årsverkene som har hatt oppgaver knyttet til fjelltrimmen fjernet, og vi har derfor ikke menneskelige ressurser til å prioritere dette.

Alle formaliteter rundet arrangementet og flere administrative oppgaver gjør dette ressurskrevende for kommunen; slik som:

  • Få på plass grunneieravtaler for parkering og turtraseer
  • Oppdatering av turkart og trykking og mangfoldiggjøring av fjelltrimskjema
  • Når en fjelltrimsesong er over skal alle turregistreringene gjennomgås
  • Det lages statistikk over aktiviteten på de ulike turmålene, deltakelse og aldersspredningen på deltakere
  • Det skal bestilles krus og premier skal kjøpes inn
  • Det skal gjennomføres et arrangement som avslutning på hvert Fjelltrim-år, og hallen må hallen rigges for dette

Ellers har vi faktiske utgifter til rigging av hall, premier, krus, diplom, postkasser, bøker etc, men en del av disse utgiftene har vært dekket via en samarbeidsavtale med en bank som har gitt oss 12.000 i tilskudd. Det er viktig å presisere at det ikke er denne utgiften som er grunnen til at vi nå avvikler vår rolle i Fjelltrimmen, men menneskelige ressurser til å gjennomføre dette arbeidet som til syvende og sist når ut til svært få av innbyggerne i kommunen.

Når vi nå ser at Fjelltrimdeltakelsen er synkende (150 deltakere i 2021), og ikke minst at det finnes andre liknende arrangementer, som eks sommertrimmen, tenker vi at det finnes gode alternativer for alle dere som ønsker turregistrering. Helgeland friluftsråd vil også i samarbeid med Vefsn kommune fortsette og videreutvikle TellTUR registrering.

 

Trude S Haaland
folkehelse- og frivilligkoordinator