Fra markereringen av den Nasjonale veterandagen og Frigjøringsdagen 8. mai 2021Hvem er veteraner?

En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner på våre vegner. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer en 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Er du veteran?

  • Er du veteran og har et spørsmål om dekorasjoner, internasjonale operasjoner eller veteranaktiviteter? 
    Søker du råd og veiledning om Forsvarets og samfunnets ulike tilbud til veteraner? Forsvaret har åpen dør for veteraner og deres familier.
     
  • Under finner du kontaktinformasjon til nasjonale, regionale og kommunale tjenestetilbud til veteraner og deres pårørende.
     
  • Trenger du noen å snakke med? Kameratstøtte.no er en døgnbemannet og gratis hjelpetelefon: ring 800 48 500. 

 

Norges Veteranforbund (NVIO)

NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

Hjemmeside: https://www.nvio.no/

Kameratstøtte

Kameratstøtte.no er NVIOs tjeneste for å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Kameratstøtte har også en landsdekkende hjelpetelefon som er døgnbemannet. Tjenesten er gratis. Tlf. 800 48 500.

Hjemmeside: https://www.kameratstotte.no/

Forsvarets veterantjeneste

Forsvarets e-postadresse for oppfølging av veteraner: veteraner@mil.no

For informasjon om forsvarets tilbud til og oppfølging av veteraner se forsvarets hjemmeside: https://www.forsvaret.no/

Forsvarets facebookside for veteraner: https://www.facebook.com/veteraner

Vefsn kommunes veterankontakt

Enhetsleder kultursenteret, Synnøve Viksand Johnson

E-post: synnove.viksand.johnson@vefsn.kommune.no

Telefonnummer: 905 98 049

Ved behov for akutt hjelp

Legevakt
Telefon 116117
Adresse Vefsnveien 27 (samme inngang som Vefsn sykehjem)

Ambulanse
Telefon 113