Dagtilbudet er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter i fellesskap med andre.

Dagtilbudet skal bidra til aktivitet, sosial samvær og trygghet

  • Utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • At du kan bli boende hjemme lenger
  • Forbedret kosthold
  • Avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

Aktivitetene vil være tilpasset dine behov.

Det blir servert frokost og middag.

Hentet i ditt eget hjem
Brukerne blir hentet av personalet, og kjøres hjem igjen.

Målgruppe
Eldre med behov for hjelp til å deltak i aktiviteter.

Søke om dagtilbud
Du må søke kommunen om å få dette tilbudet, ta kontakt med tjenestekontoret om du ønsker mer informasjon og hjelp til å skrive søknad.

Pris
Egenandel for dagplass justeres hvert år i samsvar med endinger i forskift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Pr. 01.01.24 er egenandelen kr 110,-

Kontaktinformasjon
Telefon 90 24 65 49
Besøksadresse: Torolfsgt. 9, 8656 Mosjøen
Åpningstid: Tirsdag, torsdag og fredag kl 09.00 - 14.30