Telefon: 75 10 14 90
Besøksadresse: Torolfsgt. 9, 8656 Mosjøen
Åpningstid: Tirsdag-onsdag-torsdag kl 09.00 - 14.30

Dagtilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter i fellesskap med andre. 

Dagtilbudet skal bidra til:

  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at du kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

Aktivitetene vil være tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing og utflukter, sang og musikk, trim og dans, matlaging, ulike typer hobbyaktiviteter, håndarbeid, kort- og brettspill, lesing, dataopplæring og -bruk. 

Du kan selv komme med forslag til aktiviteter du ønsker å gjøre.

Du kan delta en eller flere dager i uken. Kommunen kan tilby transport om du trenger det.

Målgruppe

  • Eldre med behov for hjelp til å delta i aktiviteter.

Du må søke kommunen om å få dette tilbudet, ta kontakt med tjenestekontoret om du ønsker mer informasjon og hjelp til å skrive søknad.

Pris

Kommunen tar betalt for dagtilbud