Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

REFERAT MØTE FAU KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

Følgende klassekontakter møtte:
8.tr: Dag Espen Lund og Maria Bjørnå-Hårvik 8a, Olav Karlsen 8b, Nina Tangstad 8c, Kristin Krutå og
Børge Strandheim 8d, Hanne Marthe Drevvatn 8e.
9. tr: John Even Liland 9a, Odd Svensen og Gry Solbraa 9b, Christina Sørensen 9c, Caroline Øyås Pedersen 9d
10.tr: Bård Bjerkeseth 10b, Mithat Ackay 10d, Wenche Osheim og Line Morisbakk 10d


1-20/21 Kort om status på skolen
Oppstart:
Dette skoleåret har vi oppstart med nye læreplaner for 8. og 9.trinn. Det er en litt annerledes skolestart fordi vi må forholde oss til de rammene og begrensningene som er en følge av Covid19.
Økonomisk situasjon i kommunen.
Behov for å skjære ned på driftsutgiftene i kommunen forventes å påvirke driften ved skolen, men ennå er det ikke klart hva dette vil bety for oss. Dette vil bli avklart i løpet av høsten.
Skolemat
Skolen har ikke lengre kantine, og vi ser at strømmen av elever som kjøper ‘boller og brus’ er blitt stor. Det har vært vurdert å etablere en abonnementsordning hvor elever kan få kjøpt f.eks baguetter. Pris vil bli det samme som i butikken.
En foreldrekontakt som jobber i Kirkens Bymisjon lanserte en ide om at de kunne tilby noe å spise til kostpris noen dager i uka. Dette forslaget vil vi jobbe videre med!
Hjertesone
For å trygge trafikksituasjonen rundt skolen vil foreldre som kjører sine barn til skolen bli oppfordret til å droppe barna ved Kiwi. Gangveien dit blir merket med hjerter.

2-20/21 Valg av nytt styre i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg).
• 8.trinn: Olav Karlsen og Nina Tangstad. Vara:
Vara: Kristin Krutå
• 9.trinn: John Even Liland og Gry Solbraa
Vara: Christina Sørensen
• 10.trinn: Wenche Osheim og Line Morisbakk
Vara: Mithat Ackay


Leder og nestleder i FAU velges på neste møte.
Leder og nestleder møter i skolens samarbeidsutvalg, og leder møter i det kommunale foreldreutvalget (KFU)
Referat fra FAU-møter vil bli lagt på skolens hjemmeside, og sendt til styret i FAU.
Karin Tverå Juvik
ref.
Publisert