Til stede: Trond Are Rasmussen, Ella Songe, Therese Mathisen, Christina Sørensen og

             Lina Youssef.

Forfall: Jonny Haldorsen, Åse Ying Marie Knudsen, Kari Anne Aalbotsjord

5-19/20  Mobbeundersøkelse

Skolens mobbeundersøkelser er utformet av skolen, og de lagres ikke utenfor skolen. De er dermed ikke tilgjengelige for bruk eller tilgang for andre enn skolens tilsatte.

6-19/20 Skolegudstjeneste

Det har ikke vært skolegudstjenester på Kippermoen ungdomsskole på mange år. FAU ønsker derfor ikke å gi innspill til høringsrunde om skolegudstjenester.

7-19/20 Hjertesone

Skolen skal sertifiseres som helsefremmende skole. I den forbindelse er vi nå i en dialog med teknisk avdeling i kommunen om å få på plass en hjertesone,-dvs at elevene ikke blir kjørt helt nært skolen før de slippes av.

8-19/20 Kippermo-konferansen

Denne arrangeres onsdag 22.  januar. Alle foreldrekontakter blir invitert. Tema i år er ‘skjermtid’, etter at Ungdomsundersøkelsen viser at tida som unge bruker foran en skjerm er økt.

FAU hadde mange gode innspill på hvilke spørsmålsstillinger og hvilke vinklinger vi kan ha vedr dette temaet.

 

 

Karin Tverå Juvik
ref.