REFERAT MØTE FAU KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

Følgende klassekontakter møtte:
8.tr:  Therese Mathisen og Nina Ludvigsen 8a, Hanne Kjønnås og Runar Sollie 8b, Christina Sørensen 8c,

        Åse Y M Knuutsen 8d

9. tr: Ella Sogne 9a, Karina Ferman og Karianne Moe Aalbotsjord 9b, Monica Hanssen 9c,

         Iselind Segtnan Thoresen 9d

10.tr: Trond Are Rasmussen 10b, Anita Heli 10e

 


1-19/20  Kort om status på skolen

Skolen har nå 13 klasser og ca 350 elever. Vi har hatt en god oppstart med nye og gamle elever!

Vi har et stabilt og godt utdannet personale, og i år er i alt 8 lærere i gang med videreutdanning.

Hele grunnskolen i Vefsn starter opp med bruk av læringsbrett i undervisninga i løpet av oktober. På Kippermoen har vi brukt digitale verktøy i mange år. På Kippermokonferansen i januar 2020 vil ‘skjermbruk’ bli tema. Vi ser mange muligheter i den nye satsinga, og ønsker å  diskutere hvordan den digitale utviklinga påvirker de unges liv og skoledager.

Dette skoleåret vil vi jobbe med overgangen til nye læreplaner i alle fag. Fra høsten 2020 vil alle trinn i grunnskolen bortsett fra 10.trinn følge de nye fagplanene.

2-19/20 Valg av nytt styre i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg). 

Det ble valgt 5 representanter, en fra 8.tr,  to fra 9.tr og to fra 10.tr.

Foreldrekontaktene på 8.tr vil samarbeide om å finne en til forelder til styret i FAU

  • 8.trinn: Therese Mathisen og Åse Y M Knutsen.

Vara: Christina Sørensen

  • 9.trinn: Ella Sogne og Karianne Moe Aalbotsjord

Vara: Lina Alyoussef

• 10.trinn: Johnny Haldorsen og Trond Are Rasmussen

    Vara: Maria Olson


 

Leder og nestleder i FAU velges på neste møte.

Leder og nestleder møter i skolens samarbeidsutvalg, og leder møter i det kommunale foreldreutvalget (KFU)

Referat fra FAU-møter vil bli lagt på skolens hjemmeside, og sendt til styret i FAU.

Karin Tverå Juvik
ref.