Kl 06.30     Dørene åpnes. Trøtte barn og voksne får en rolig start på dagen. SFO serverer frokost for de som har behov for det.
Kl 08.15     Skolebussene kommer, og barna gjør seg klar til å gå på skolen. På barnas fridag starter dagen med aktiviteter som de velger selv.
Kl 09.30     Organiserte aktivitetstilbud eller turer.
Kl 10.30     Lunsj. Noen av barna hjelper til med å lage mat og dekke bord.
Kl 11.00     Utelek eller aktivitet
Kl 14.05     Bussene går. Nye barn kommer til SFO.
Kl 14.15     SFO serverer mat. Etter mat er det tid for lek eller organiserte aktiviteter.
Kl 16:30     Dørene stenges.