Utgangspunktet for skolefritidstilbudet er å etterstrebe mest mulig helhet og sammenheng i barnas hverdag.  Vefsn kommune tilbyr SFO som et heltidstilbud med 12 timer eller mer pr. uke, som halvtidstilbud med inntil 12 timer pr. uke og som en ¼ plass med inntil 6 timer pr. uke.  

Åpningstidene er i utgangspunktet 06.30 – 16.30, men kan endres ved hver enkelt SFO ut fra aktuelle behov. Hver enkelt skole med SFO kartlegger behov for åpningstid nærmere i forbindelse med ferier – og fridager. Åpningstiden justeres i samsvar med de behov som forefinnes disse dagene. 

Les mer om plassalternativ og betalingssatser

Les mer i Rammeplan for SFO i Vefsn kommune