Skal du gå i gang med et byggetiltak, må du vanligvis søke kommunen om tillatelse. Kommunen fører tilsyn og kan bruke sanksjoner mot ulovligheter. Plan- og bygningsloven er en av flere lover det er viktig å ha kjennskap til. Vi gir deg veiledning når du har behov for det.

Den som ønsker å gjennomføre et byggetiltak må først konstatere om tiltaket er søknadspliktig. Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke står på listen over tiltak som ikke trenger søknad ihht SAK 10 kap 4, er tiltaket ditt søknadspliktig. Det er to søknadstyper for søknadspliktige tiltak.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Dette er tiltak hvor du som tiltakshaver kan søke om byggetillatelse selv. Tiltak som er omhandlet i SAK 10 kap 3 kan forestås av tiltakshaver selv.
For veiledning se ”Søknadsheftet – for deg som vil bygge selv

For nærmere informasjon se DIBK.

Søknad om tiltak med ansvarsrett

Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre ikke er unntatt søknadsplikt eller kan utføres av tiltakshaver selv må du få et foretak til å søke på vegne av deg.

Kart og tegninger

Kart og tegninger kan bestilles elektronisk på Infoland.

Byggesøknaden kan overleveres kommunen på ulike måter:.