Veiledning:

Det er ikke anledning til å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaer, gjennomgang av søknadsskjemaer eller konkret veiledning om reguleringsbestemmelser, utnyttelsesgrad eller hva som kan bygges i en enkeltsak. Henvendelser utover 15 minutter eller spørsmål om om forhold i konkrete saker må avtales på forhånd og det vil avsettes tid til møte (forhåndskonferanse) med en saksbehandler, eventuelt kan spørsmål sendes på e-post.

Forhåndskonferanse:

Der man ønsker å avklare tiltaks forutsetninger og rammer kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom deg og kommunen, hvor formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevant for dine byggeplaner. For at møtet skal være til hjelp for begge parter vil det kreve noen forberedelse fra deg. Du må blant annet vedlegge tegninger, beskrivelser og andre opplysninger som er relevant for ditt byggeprosjekt.

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.