Det skal alltid søkes om gravetillatelse for graving i Vefsn kommune. Graving i kommunale gater og veier eller annet offentlig areal skal ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse.

Gravemelding for bedrifter og privatpersoner
Gravemelding plan for varsling arbeid på kommunal veg
Kommunalteknisk norm