Alt om vaksiner og vaksinasjon av barn fra fødsel til de er 16 år finner du på Folkehelseinstituttet: Temaside for foreldre og helsepersonell