Styrer: Anniken Dale

 

Ole Brum (0-3 år)

Tine Kvitnes (pedagogisk leder)

Robert Eriksen (fagarbeider)

Elisabeth Opland (assistent)

 

Lykkeliten (0-3 år)

Monika Hof (Pedagogisk leder)

Mia M Røli (pedagogisk leder)

Signe F. Hansen (fagarbeider)

 

Amandus (3-6 år)

Janne Hansen (pedagogisk leder)

Sandra K Holmsve (barnehagelærer)

Anne Helen Værdalshaug (fagarbeider)

Bente Nordlund (fagarbeider)

Marius Sørensen, Lærling

 

Klatremus (3-6 år)

Camilla Karstensen (pedagogisk leder)

Pia Nordeng (fagarbeider)

Bente Nordlund (fagarbeider)

Sissel Høyholm (fagarbeider)

 

Verdens beste vikarer:

Kristine Hesjevik

Katarina Langvatn

Anne Kari Mikalsen

Kristine Forsback

Rikke Anett Lund

Thea Konradsen

Madelen Forsback