Styrer: Anniken Dale

 

Ole Brum (0-3 år)

Tine Kvitnes (pedagogisk leder)

Signe F Hansen (assistent)

Elisabeth Opland (assistent)

 

Lykkeliten (0-3 år)

Monika Hof (Pedagogisk leder)

Sissel Høyholm (fagarbeider)

Ann J Reinfjell (assistent)

 

Amandus (3-6 år)

Janne Hansen (pedagogisk leder)

Tone Tverå (pedagog)

Anne Helen Værdalshaug (assistent)

Pia Nordeng (assistent)

Siv Sagmo (assistent)

 

Klatremus (3-6 år)

Camilla Karstensen (pedagogisk leder)

Ann Christin Steinrud (pedagog)

Mia Moen Røli (pedagog)

Bente Røsdal (assistent)