Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
3. aug. 2021 kl. 20:00

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Vergemål

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Overformynderi

Beskrivelse

Fra 1. juli 2013 er Fylkesmannen vergemålsmyndighet.

Målgruppe

Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse eller av andre årsaker ikke kan ivareta sine anliggender.

Kriterier/vilkår

Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For mindreårige som ikke har slik verge, skal det oppnevnes verge. Verge oppnevnes også i forbindelse med en umyndiggjørelsessak.  For å få oppnevnt hjelpeverge må følgende foreligge:

  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege/ tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt hjelpeverge hvis det ikke fremgår av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller utilrådelig av særlige grunner

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Mer informasjon finner du på Fylkesmannen i Nordland

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 13:52