Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. april 2021 kl. 14:59

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Vaksine

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommuneelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Influensavaksinasjon sesongen 2020/21: 

Influensavaksinasjon for personer over 65 år foregår på Betel i uke 42. Pris kr 50

Øvrige personer i risikogrupper bes kontakte egen fastlege for vaksine. Pris kr 50

Kommunen sørger for vaksinasjon av beboere i sykehjem og omsorgsbolig.

Øvrige personer i risikogrupper bes kontakte egen fastlege for vaksine. Pris kr 50

Kommunen sørger for vaksinasjon av beboere i sykehjem og omsorgsbolig.

https://www.helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/influensa#risikofaktorer-og-forebygging

Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse):

Anbefales til risikogrupper hvert 10.år, og kan fås på Betel eller hos fastlege i forbindelse med influensavaksinasjon.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/

Reisevaksinasjon:

Helsestasjonen gir informasjon / vaksinasjon av vaksiner som Folkehelsa anbefaler til de ulike land.

 

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Timebestilling.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestastasjon og skolehelsetjeneste
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Lillian Thorvaldsen
Tittel:Ledende helsesøster
Telefon:75 10 16 22
Epost:lillian.thorvaldsen@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-10-15 09:00