Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. nov. 2020 kl. 13:21

Informasjon om koronaviruset

Les mer

Tros- og livssynssamfunn - tilskudd

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Registrerte tros- og livssynssamfunn kan kreve statlig og kommunalt tilskudd. Det kommunale tilskuddet regnes ut på grunnlag av kommunens budsjetterte utlegg til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem i kommunen.  Søknad om kommunalt og statlig tilskudd sendes samlet.

Målgruppe

Tros- og livssynssamfunn

Kriterier/vilkår

For å ha rett til kommunal støtte må tros- eller livssynssamfunnet være berettiget til statlig støtte. Det er Fylkesmannen som avgjør om et tros- eller livssynssamfunn er tilskuddsberettiget til statlig støtte. Tilskudd kan bare kreves for medlemmer som ikke samtidig hører til Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn som får tilskudd. Tilskudd til trossamfunn skal gå til religiøse formål. Tilskudd til livssynssamfunn skal gå til formål som faller inn under virket som livssynssamfunn.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tros- og livssynssamfunnene fremmer ikke et særskilt krav om kommunalt tilskudd.

Oversikt over tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn i kommunen sendes ut fra Brønnøysundregistrene, vanligvis innen utløpet av oktober.
Oversikten inneholder følgende informasjon:
·         Organisasjonsnummer
·         Navn og adresse
·         Bankkontonummer
·         Antall tilskuddsberettigede medlemmer

Saksbehandling

Saksbehandling

Fylkesmannen videresender medlemsoversikten med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle fødselsnumrene opp mot Det sentrale folkeregisteret. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer.

Kommunen fastsetter tilskuddssatsen på grunnlag av årets budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert medlem og tilhørig i Den norske kirke som er bosatt i kommunen.

Saksbehandlingstid

Tilskuddet utbetales vanligvis i desember hvert år.

Klagemulighet

Organisasjonen kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Fylkesmannen behandler klager over kommunale vedtak om tilskudd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Avdeling service
Telefon:75 10 10 00
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-09-24 14:01