Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Trefelling på kommunal grunn

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Felling av trær på kommunal grunn

Beskrivelse

Du kan søke om felling av trær på kommunal grunn..

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  1. Før du sender søknaden må du varsle berørte naboer om tiltaket. Fyll inn navn og adresse på berørte naboer. Kryss av for om de er enige eller uenige i søknadsskjemaet.
  2. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal må du legge ved en uttalelse fra velforeningen.

Skjema

Vedlegg

Legg gjerne ved kart over området det ønskes trefelling.

Søknaden sendes til

Søknad sendes elektronisk, Om du ønsker å sende via post er adressen:
Vefsn kommune
Postboks 560
8651 Mosjøen
post@vefsn.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Det gis skriftlig svar på søknaden.

Disse forholdene vurderes:

  • ulemper jf. sol og lys i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet
  • om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget
  • estetiske vurderinger i området som helhet
  • klimatiske forhold, spesielt evt. økt vindeksponering
  • treart, -alder og kondisjon
  • hensyn til biologisk mangfold på stedet

Klagemulighet

Eventuell klage på avgjørelsen sendes til parkvesenet innen 3 uker fra mottatt melding.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Teknisk drift park
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 13:52