Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Sykehjem - Korttidsopphold rehabilitering

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Rehabiliteringsplass

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

 

Målgruppe

Bruker som har behov for opptrening eller rehabilitering som følge av sykdom og redusert funksjonsnivå.

Kriterier/vilkår

For å få plass på rehabiliteringsavdelingen må en ha behov for opptrening eller rehabilitering.

Bruker må være motivert til å gjennomføre treningsopplegg som tar sikte på å bedre funksjonsnivå.

Korttidsplass rehabilitering tildeles først og fremst personer over 18 år.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Betaling-hjemmehjelp-praktisk-bistand-og-institusjonsopphold

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan selv eller ved hjelp av en annen person  fylle i søknadsskjemaet. Søknaden må underskrives av deg selv eller verge for at kommunen skal kunne innhente nødvendige opplysninger til søknadsbehandlingen.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret kan også hjelpe deg med dette.

Søknaden sendes Tjenestekontoret.

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig for at du skal få hjelp. Du kan også søke muntlig over telefon. 

Tjenestekontoret gjør en vurdering av søknaden din og den avgjøres av enhetslederne for omsorg.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Søknaden sendes til

Ppst:  Vefsn kommune

          v/ Tjenestekontoret

          Postboks 560

          8651 Mosjøen

Elektronisk: via eDialog - sikker innsending. Du finner linken ved å gå inn på kommunens hjemmeside under fanen "Selvbetjening".

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-08-05 10:34