Hvordan søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

Søknadsfristen til hovedopptaket er 20. februar.

  • Vil du søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass, gjøres det i Visma Foresattportal
  • For å ha rett til barnehageplass fra høsten - må du søke innen fristen 20. februar. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.
  • Du kan søke om barnehageplass etter hovedopptaket. Hvis det er ledige plasser tildeles disse fortløpende.
  • Vefsn kommune har felles søknadsportal for kommunale og private barnehager.

Mere informasjon om

Rett til barnehageplass

For å ha rett til plass ved hovedopptak:

  • må du søke om barnehageplass senest 20 februar
  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november

I samsvar med barnehagelovens § 16 har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Tilbud om barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass

Tilbud til barn med rett til barnehageplass sendes ut i flere tilbudsrunder i perioden mars til juni. De fleste søkerne får tilbud i første opptaksrunde, men vi kan ikke på forhånd si i hvilken opptaksrunde du vil få tilbud. Det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i de barnehagene du har søkt. Barn med lovfestet rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i Vefsn kommune. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Du vil motta tilbud om barnehageplass i den digitale postkassen din (Digipost eller Altinn).
Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten. Du finner også informasjon i Visma Flyt Barnehage foresattportal.

Svar på tilbud du har fått

Svar på tilbud i Visma Foresattportal

Barn uten rett til plass

For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud.

Vefsn kommune har ingen nummerert venteliste. Grunnen er at søknadene ikke er rangert etter søknadsdato, men etter prioritet og barnas alder. Siden søknader kommer inn fortløpende gjennom året betyr det at ventelisten ikke er statisk, men kan endres når det kommer inn en ny søknad. For eksempel søknad med større prioritet. 

Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen.

Last ned vedtektene for de kommunale barnehagene i Vefsn kommune

Si opp barnehageplass

Du sier opp plassen ved å logge deg inn via Visma Foresattportal

Det er 1 måneds oppsigelsestid i kommunale barnehager. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. Det må betales for opphold og kost i oppsigelsestiden.

Private barnehager har egne regler for oppsigelsestid. Les om dette i barnehagens vedtekter.

Barnehagene i Vefsn kommune

Informasjon om kommunale barnehager

Informasjon om private barnehager