Bygging av landbruksveier/skogsveier

Se forskrift om planlegging og godkjenning.

Det må søkes om bygging av skogsveg. Dette gjøres på eget søknadsskjema og sendes til Vefsn kommunes postmottak.

 

Planting og hogst

Skogkultur (planting) er nedfelt som en plikt i forskrift om bærekraftig skogbruk og i skogbruksloven. I 2012 kom det en forskrift om at det må søkes om å sette ut fremmede treslag. Søknadsskjema finner du på denne siden.

Tilskudd og skogfond