Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkekontroll

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av de kommunale salgs- og skjenkebevillingene.

Målgruppe

Skjenkekontroll gjøres hos alle som har skjenkebevilling og salgsbevilling.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Vefsn kommune benytter seg av faste skjenkekontorllører. Disse har legitimasjon fra kommunen.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessig etter en vurdering av de lokale forhold jfr. forskrift nr. 538 § 9-4.

Kommunen har ansvar for å kontrollere at innehavere av salg- og skjenkebevillinger fører internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven jfr. § 1-9 og forskrift 538, kap. 8.

Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jfr. forskrift nr. 538 § 9-7.

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt jfr. alkoholloven § 9-2 samt forskrift 538 kap. 14.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Harald Fåkvam
Tittel:SLT-koordinator
Telefon:994 08 108
Mobil:994 08 108
Epost:harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-28 12:33