Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Skjenkekontroll

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

I henhold til alkoholloven har kommunen ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av de kommunale salgs- og skjenkebevillingene jfr. 1-9 i alkoholloven.

Målgruppe

Skjenkekontroll gjøres hos alle som har skjenkebevilling. Dette gjelder uansett om bevillingen er for et serveringssted, ambulerende eller for en enkelt anledning.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Vefsn kommune benytter seg av faste skjenkekontorllører. Disse har legitimasjon fra kommunen.

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessig etter en vurdering av de lokale forhold jfr. forskrift nr. 538 § 9-4.

Kommunen har ansvar for å kontrollere at innehavere av salg- og skjenkebevillinger fører internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven jfr. § 1-9 og forskrift 538, kap. 8.

Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jfr. forskrift nr. 538 § 9-7.

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt jfr. alkoholloven § 9-2 samt forskrift 538 kap. 14.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Administrasjon/fagstab
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-06 12:54