Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

RLE faget - melding om delvis fritak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innefor læreplanen. Elever som er fylt 15 år kan selv sende melding. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofikse overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring.Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre eller elever opplever som problematiske.

Fritak fra deler av innholdet gir ikke fritak fra opplæring.

Målgruppe

Elever og foreldre.

Kriterier/vilkår

Foreldre eller elever som opplever at undervisningen er;

  • utøvelse eller tilslutning til annen religion eller livssyn
  • støtende eller krenkende

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Opplæringsloven § 2-4 og § 2-3a

Læreplan i religion, livssyn og etikk

 

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre/foresatte må melde fra skriftlig til skolen om hvilke aktiviteter eleven skal fritas for. Elever som har fylt 15 år kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Orientering til foresatte

Erklæring om ansvar for barnet PDF document ODT document

Søknaden sendes til

Meldingen sendes til skolen. Ved behov for veiledning kan du ta kontakt med skolen eller kommunen.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen kan du klage til kommunen innen tre uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder kommunen avgjørelsen blir saken sendt til Fylkesmannen i Nordland som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 13:52