Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, ungdom og voksne.

Psykisk helse er en paraplybetegnelse med en hel sekk av problemer/lidelser som underliggende fokusområder.  Her er kanskje de mest vanlige hovedkategoriene:

 • depresjon
 • angst
 • avhengighetsproblematikk, herunder også rus
 • spiseforstyrrelser
 • personlighetsforstyrrelser
 • psykoseproblematikk
 • tvangslidelser
 • m.m.

Våre ansatte har helse- og sosialfaglig bakgrunn, med ulike videreutdanninger innenfor psykisk helse.  Det betyr allsidig erfaring og kompetanse for å hjelpe deg med problemer knyttet til psykisk helse.   

Våre aktiviteter og muligheter:

 • Mestringssamtaler
 • Kartlegging og behandling
 • Miljøterapeutiske tiltak
 • Qvales - et mestringshus med fokus på aktivitet
 • Unge i fokus - rask psykisk helsehjelp for unge mennesker - "ryddehjelp" når kaos oppstår. 

 

Målgruppe

Psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud - alle kan søke bistand hos oss.  Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å be om hjelp.  Din henvendelse kan være pr. telefon, med søknad eller ved personlig oppmøte.  

Kriterier/vilkår

Psykisk uhelse kan være så mangt.  Ofte handler det om at livet har tatt en annen vending eller at du opplever endring i det du før har mestret.  Det kan også være at du har en begynnende eller diagnostisert helsesvikt, og må ha hjelp i kortere eller lengre perioder.  Det er du selv som kjenner hva som plager deg - vi vil gjerne høre din historie.  Ut fra dette vurderes hjelpebehov og evt. tiltak. 

Avdeling for Psykisk helse holder til i Mathias Bruns gate 12. 

Telefonkontakt oppnås ved å ringe kommunens sentralbord 75 10 10 00 og be om å bli satt over til en av våre miljøterapeuter.  Beskjed kan også legges igjen her.  

Pris for tjenesten

Psykisk helsehjelp i kommunen er gratis.

Partnere

Helsesøstertjenesten i Vefsn kommune

Distriktspsykiatrisk senter i Mosjøen

Fastlegene i Vefsn

Miljøterapeutene i ungdomsskolene og videregående skoler i Vefsn

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:May Britt Øyen
Tittel:Saksbehandler nye henvendelser
Telefon:958 30577
Mobil:958 30577
Epost:
Navn:Hanne Grostad Nyland
Tittel:Fagleder rus- og psykiatri
Telefon:948 70 301
Mobil:948 70 301
Epost:
Navn:Gry Bjørgan
Tittel:Saksbehandler nye henvendelser
Telefon:41472375
Mobil:41472375
Epost:

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-04-28 10:17