Det planlegges en rekke anskaffelser i løpet av høsten og vinteren 2019-2020. Følgende anskaffelser er planlagt:

Rammeavtaler:

- Institusjonmøbler
- Skolemøbler
- Konferansemøbler
- Kontormøbler
- Kontorrekvisita og kopipapir
- Bedriftshelsetjenester
- Gardiner, stoff, dyner og puter
- Ulike avtaler innen FDV-kjøp for vei, vann og avløp (skilt, serviceavtale på nødlys og brannvarsling, drivstoff, rør- og kum materiell)
- Tolketjenester

 

Kontraktskjøp:
- Leie av lokaler til Vefsn Legesenter
- Tilbygg Hartons Furøsgate og Alfheimgata
- Miljøtiltak på kunstgressbaner i Vefsn (Kippermoen, Halsøy, Olderskog og Drevja).