Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset,  Skjervgata 6 Mosjøen

Innkjøpsleder  Ewa Rosting Enge, tlf  75 10 11 68 / 90 84 24 90
Innkjøpsrådgiver Joakim Haugen Finsås, tlf 75 10 11 60 / 93 24 95 09