Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset,  Skjervgata 6 Mosjøen

Innkjøpsleder Joakim Haugen Finsås, tlf 93 24 95 09
Innkjøpsrådgiver Hege Markås Johnsen. tlf 922 35 866
Innkjøpsrådgiver Hans-Rune Haugen tlf 913 66 834