Pris

I tillegg til pris pr. m2, kommer følgende omkostninger:

  • Oppmålingsutgifter, tilsammen kr 22.805,- for tomter opp til 2.000 m2
  • Saksbehandlingsgebyr eiendom kr 2.825,- inkl. mva.
  • Tinglysing av skjøte, kr 525,- + 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift

Skjema

Eiendom - Nyttig informasjon til deg om tinglysing i fast eiendom Statens kartverk
Eiendom - Søknad om kommunal tomt