Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Opptenning av ild utendørs

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.

Lokal forskrift regulerer forbudet  i Vefsn kommune på følgende vis:

Forbudet gjelder fra 1.mai til og med 10.september

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt forskrift om brannforebygging § 3.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Saksbehandling

Saksbehandlingstid


Klagemulighet


___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Brann og feiing
Telefon:75 10 18 50
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Fearnleys gate 17 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 15:55