Skogsvegen 33, 8660 Mosjøen
Plass til 10 barn
Telefon: 979 20277/ 922 58 989 
Epost: notteliten@online.no