Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn med særlige behov

Barn med særlige behov kan trenge ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov.