Vefsn kommunestyre har i møte 24.3.2021 vedtatt detaljregulering for Austerbygdvegen 45.

Formålet med detaljreguleringen er å oppføre ny boligblokk i tre etasjer med tilhørende infrastruktur. Tiltaket vil gi en fortetting i et etablert boligstrøk.

Saksdokumentene og opptak fra kommunestyrets behandling kan ses via denne linken: https://vefsn.kommunetv.no/archive/123?caseId=4116

Vedtak i hht pbl § 12-12 kan påklages. Evt. klage må framsettes skriftlig og sendes til Vefsn kommune på eDIalog: https://www.vefsn.kommune.no/edialog
eller til Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560, 8651 Mosjøen, innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle krav om erstatning/innløsning som følge av vedtakene i hht pbl § 12-12 må framsettes skriftlig for Vefsn kommune innen 3 år fra dags dato.