Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevaktsordning som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorenes åpningstid. Legevakta kan kontaktes for helsehjelp som ikke kan vente, når fastlegekontoret er stengt. Du kan også ringe legevakta for kontaktinformasjon til kommunens legekontor, hvis du ikke har fastlege i Vefsn. På dagtid fordeles pasientene som kontakter legevaktstelefonen på de fem legekontorene i Vefsn. Det er alltid en av kommunens allmennleger som har vakt på ettermiddag, kveld og helg.

Telefonnummer 116 117
116117

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Alle som oppholder seg i kommunen, og har behov for legetilsyn som ikke kan vente til neste virkedag.

På dagtid alle hverdager har legekontorene avsatt tid til øyeblikkelig hjelp, og da kontaktes fastlegen. Personer uten fastlege i Vefsn, kan alltid kontakte legevakta for informasjon om hvor de skal henvende seg for legehjelp.

Kriterier/vilkår

Legevakttelefonen besvares av helsepersonell, som vil gjøre en vurdering av hastegrad ut fra de medisinske opplysningene som blir gitt. I Vefsn må man alltid ringe legevakttelefonen før oppmøte, for å få tildelt time på legevakta. Tidspunktet er veiledende. Hvis du må vente, er det fordi noen trenger hjelpa raskere. Når du kommer til legevakta, må du derfor alltid ta kontakt med personalet, slik at de kan ha oversikt over tilstanden til de som er på venterommet.

Noen som ringer legevakta blir ikke satt opp til time, men får råd pr telefon fra medisinsk personell. Det brukes en nasjonal indeks for å vurdere hvor mye det haster å gi pasienten legehjelp. Noen ganger må man vente til fastlekontoret åpner igjen.

For å få best mulig hjelp på legevakta, bør du alltid ha med opplysninger om hvilke medisiner du bruker, dine tidligere sykdommer, samt symptomer og varighet på sykdommen du kommer til legevakta for. For å kunne registrere deg i systemet trengs personalia, og navnet på din fastlege.

Ta kontakt med legevakta når fastlegekontoret er stengt, ved tilstander som:
- Høy feber, særlig hos barn
- Moderate pustevansker
- Akutt sykdom som ikke er livstruende, eller alvorlig forverring av akutt sykdom
- Alvorlig forverring av kjent sykdom
- Slapt og medtatt barn eller voksen
- Alvorlig psykisk sykdom
- Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
- Kuttskader som må sys
- Mistanke om benbrudd

Husk alltid at når det er akutt og står om liv, må du ringe 113.
Har du ett eller flere av disse symptomene skal du alltid kontakte 113:

- Nye lammelser i ansikt eller arm
- Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord, eller utydelig tale
- Plutselig og uforklarlig ustøhet
- Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
- Brystsmerter i mer enn fem minutter
- Bruk av hjertemedisinen nitrolglyserin gir mindre effekt enn vanlig
- Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

 

Pris for tjenesten

Voksne betaler egenandel etter diagnose/behandling, med mindre de har frikort.

Barn har gratis behandling på legevakt,

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Legevakten holder til ved Vefsn sykehjem (Bak Helgelandssykehuset avd. Mosjøen). Til venstre inn fra hovedinngangen.

Telefon 116 117.

Legevakten er åpen når legekontorene er stengt. Virkedager 15.30 - 08.00
Lørdager, søndager og bevegelige helligdager hele døgnet.

Fastlegene i Vefsn

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Legetjenesten
Telefon:75 10 16 00
Epost:tom.roger.strom@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:8661 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Tom Roger Strøm
Tittel:avdelingsleder
Telefon:995 74 163
Mobil:995 74 163
Epost:tom.roger.strom@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-14 12:46