Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag, hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, langvarige og kjente plager uten akutt forverring.

Legene har tilsynsoppgaver på sykehjem, helsestasjon, skoler, fengsel, asylmottak og innen smittevern.

Målgruppe

Alle fastboende innbyggere i kommunen har krav på fastlege. De som ikke har fastlege (studenter, turister m.m.) får fordelt lege etter fødselsdato. Legekontorene har oversikt over dette. Du kan legevaktstelefonen 116 117 for informasjon.

Pris for tjenesten

Pris på legetjenesten vil variere ut fra diagnose og behandling. Egenandel hos lege blir nå automatisk registrert hos NAV, og de som har store utgifter til helsetjenester vil få utstedt frikort

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fastlegene i Vefsn
Bytte fastlege

Saksbehandling

Klagemulighet

Klageinstansen for pasienter som har opplevd å få feil eller mangelfull behandling hos lege, er Statsforvalteren i Nordland. Pasienter kan kontakte leder for helsetjenesten i Vefsn for å få hjelp til å klage.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Legetjenesten
Telefon:75 10 16 00
Epost:tom.roger.strom@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:8661 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Tom Roger Strøm
Tittel:avdelingsleder
Telefon:995 74 163
Mobil:995 74 163
Epost:tom.roger.strom@vefsn.kommune.no
Navn:Lill Inger Reinfjell
Tittel:Enhetsleder
Telefon:415 26 815
Mobil:415 26 815
Epost:

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-31 12:21