Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.

 

Hvor kan man benytte seg av ledsagerbevis?

Ledsagerbevis utstedes gratis mot at den funksjonshemmede kjøper ordinær billett selv. Man kan benytte seg av ordningen hos offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper. Når ledsagerbeviset blir utstedt vil det følge med en oversikt over hvor ordningen gjelder i Vefsn kommune. For å få retningslinjer for ordningen i andre kommuner må det tas kontakt med den aktuelle kommune.

Målgruppe

Normalt vil ordningen gjelde for de som har varig funksjonsnedsettelse, fysisk eller psykisk. Ordningen vil også gjelde for de som har en langvarig alvorlig psykisk lidelse.  Svekket helse på grunn av høy alder kvalifiserer vanligvis ikke for ledsagerbevis.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Oversikt over samarbeidspartnere ledsagerbevis i Vefsn kommune

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ledsagerbevis er et kort som utstedets til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarragementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter som til en hver tid aksepterer denne ordningen.

Nedre aldersgrense for søker er 8 år.

Skjema

Søknadskjema

Ledsagerbevis for funksjonshemmede. Landsdekkende retningslinjer gjeldende fra 1.1.1999.

Vedlegg

Passfoto

Søknadsfrist

Den funksjonshemmede søker Vefsn kommune ved tjenestekontoret på søknadsskjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden må vedlegges passfoto av søker.

Ledsagerbevis blir utstedt av tjenestekontoret.

Gyldighet varierer, men  for voksen er det vanlig med 10 år og for barn 5 år.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-03-20 13:22