Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.

 

Hvor kan man benytte seg av ledsagerbevis?

Ledsagerbevis utstedes gratis mot at den funksjonshemmede kjøper ordinær billett selv. Man kan benytte seg av ordningen hos offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper. Når ledsagerbeviset blir utstedt vil det følge med en oversikt over hvor ordningen gjelder i Vefsn kommune. For å få retningslinjer for ordningen i andre kommuner må det tas kontakt med den aktuelle kommune.

Målgruppe

Normalt vil ordningen gjelde for de som har varig funksjonsnedsettelse, fysisk eller psykisk. Ordningen vil også gjelde for de som har en langvarig alvorlig psykisk lidelse.  Svekket helse på grunn av høy alder kvalifiserer vanligvis ikke for ledsagerbevis.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Samarbeidspartnere ledsagerbevis

 

Ledsagerbeviset innebærer at ledsager til kortinnehaver får enkelte rabatter.

Ledsagerbeviset gir ikke bare fordeler når kortinnehaver er i følge med støttekontakt, men kan også brukes når andre enn støttekontakten er ledsager. Tilbudet forutsetter at kortinnehaver benytter de ordinære tilbudene hos bedriften.

 

 

FØLGENDE BRUKERSTEDER I VEFSN HAR AVTALER FRA 01.04.2019

           

           

 • Fru Haugans Hotell                                       Gratis kaffe/te til ledsager
 • Kulturverkstedet                                           Gratis kaffe/te til ledsager.
 • Museene i Nordland                                      Fri adgang
 • Helgeland museum                                        Gratis inngang
 • Namsskogan Familiepark                              Gratis inngang
 • Mosjøen kino                                                 Ledsager går gratis
 • Kippermoen idrettspark                                Ledsager går gratis

Gilles                                                             Gratis kaffe/te til ledsager

 • Mosjøen Camping                                         5 kr rabatt pr. serie og gratis leie av sko

    (bowling).

 • Milano Mat og Vinhus                                  10 % på mat og gratis kaffe/te til ledsager

            kjøper noe ”å bite i.”

 • Sjøsiden senter kafé                                      kaffe/te til ledsager
 • Badeland på Mo i Rana                                 Gratis inngang for ledsager
 • Kjemsåsen alpinsenter                                   Gratis heiskort for ledsager
 • Frisk3                                                             Gratis trening for ledsager
 • Kaffistova                                                     Gratis kaffe/ te til ledsager
 • Gildevangen Konditori                                  Gratis kaffe/te til ledsager

 

RIKSDEKKENDE ANVENDELSER (IKKE TIDSBEGRENSET)    

 

 • Norges idrettsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Rikskonsertene
 • Riksfergene
 • NSB/tog 50 % for den funksjonshemmede. 50 % for ledsager på full pris.
 • Nordlandia – hotellene. Ledsager gratis i dobbeltrom med frokost.

 

TILBUD/RABATTER GJELDER BARE FOR EN LEDSAGER FOR HVER KORTINNEHAVER.

 

For å få disse fordelene må kortet vises fram til den ansatte som tar betalt av kundene. Oppstår det problemer med bruken av ledsagerbeviset, kan du ta kontakt med Vefsn kommune, Tjenestekontoret på telefon: 75 10 14 40  

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ledsagerbevis er et kort som utstedets til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarragementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter som til en hver tid aksepterer denne ordningen.

Nedre aldersgrense for søker er 8 år.

Skjema

Søknadskjema

Ledsagerbevis for funksjonshemmede. Landsdekkende retningslinjer gjeldende fra 1.1.1999.

Vedlegg

Passfoto

Søknadsfrist

Den funksjonshemmede søker Vefsn kommune ved tjenestekontoret på søknadsskjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden må vedlegges passfoto av søker.

Ledsagerbevis blir utstedt av tjenestekontoret.

Gyldighet varierer, men  for voksen er det vanlig med 10 år og for barn 5 år.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-05-19 10:15